Dopis MZOIP - problemi provedbe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Dopis MZOIP - problemi provedbe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Poštovani gospodine ministre Ćoriću,

 

ljubazno Vas molimo termin za sastanak na kojem bi vas upoznali s problemom na koji nailazi  gospodarski sektor  a vezan je uz pojedine odredbe Pravilnika o ambalaži i  otpadnoj ambalaži NN 97/2015.. Obzirom da je cilj  Vlade Republike Hrvatske olakšati poslovanje gospodarskim subjektima ukidajući barijere  na koje nailaze tvrtke u svom poslovanju, molimo Vas da na tom sastanku pokušamo iznaći rješenja za probleme o kojima želimo razgovarati sa Vama a to su dostava certifikata o sadržaju teških metala u FZOEU, dostava ambalažnih jedinica u FZOEU i nepostojanje GTIN oznake na pojedinim artiklima. Promjene koje smo do sada predlagali i koje bi vam željeli predložiti ne utječu  na sam sustav ali su od  iznimne važnosti za gospodarski sektor i na tragu su  napora Vlade Republike Hrvatske koja je izmjenom pojedinih akata podigla konkurentnost gospodarstva.

Kao što Vam je poznato, javna rasprava o Nacrtu prijedloga o  izmjenama  i dopunama Pravilnika o ambalaži i  otpadnoj ambalaži završila je 10. ožujka 2017. godine i predloženim izmjenama trebali su se je riješiti gore navedeni problemi i ostaje nejasno zašto se odustalo od donošenja navedenih izmjena i dopuna Pravilnika.  Želimo Vas isto tako podsjetiti  da je na ovu temu  a s ciljem pronalaženja rješenja održan sastanak u FZOEU 28. ožujka 2017. i o istom je  izvješten elektronskim putem i ministar  zaštite i okoliša gospodin  dr.sc. Dobrović  ( u nastavku e-maila).

 

 

U očekivanju  odgovora, srdačno Vas pozdravljamo,

 

 

 S poštovanjem,