Dopis MZOIP - problemi provedbe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Dopis MZOIP - problemi provedbe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Poštovana gospođo Runko Luttenberger i gospodine ministre Dobrović,

 

koristimo priliku još jednom zahvaliti Vam  na vremenu koje ste izdvojili za delegaciju Eko-Ozre d.o.o. u ponedjeljak 25. travnja 2016.  godine .

 

Nastavno na  dogovor i zaključke  sa sastanka, u privitku e-maila Vam šaljemo prijedlog za  izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i  otpadnoj ambalaži NN 88/2015  isključivo u dijelu koji se odnosi na označavanje ambalaže, stajalište europske organizacije za pakovanje i zaštitu okoliša -EUROPEN –The European Organization for Packaging and the Environment    i Saveza za proširenu odgovornost proizvođača  EXPRA –  Extended Producer Responsiblity Aliance na paket kružnog gospodarstva čija stajališta  podržava i  Eko-Ozra d.o.o..

 

Stojimo Vam na raspolaganju za daljnje informacije koje Vam mogu biti potrebne a vezane su uz proširenu odgovornost proizvođača i rad organizacija u  zemljama članicama EU.

 

Slobodni smo stoga predložiti Vam,  da predstavnika Eko-Ozre d.o.o. imenujete u radnu skupinu  koja će  raditi  na  izradi izmjene i dopune  zakonskih i podzakonskih akata u području gospodarenja a otpadom .

 

Unaprijed Vam zahvaljujemo za Vašu pozornost i veselimo se Vašem odgovoru.

 

S poštovanjem

Prilozi: